Workplace Hizmet Koşulları


BU WORKPLACE ÇEVRİMİÇİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ'Nİ BİR ŞİRKET YA DA BAŞKA BİR TÜZEL KİŞİ ADINA YAPTIĞINIZI VE SÖZ KONUSU TÜZEL KİŞİYİ BU SÖZLEŞMEYLE BAĞLAMAK ÜZERE TAM YETKİYE SAHİP OLDUĞUNUZU BEYAN VE TAAHHÜT EDERSİNİZ. SÖZLEŞME'NİN GERİ KALANINDA GEÇEBİLECEK "SİZ" VEYA "MÜŞTERİ" GİBİ İFADELER BU TÜZEL KİŞİYİ İFADE EDECEKTİR.
Workplace hesap ayarlarınızda ya da başka yollardan yazılı olarak bize sağladığınız adres ABD veya Kanada'daysa bu Sözleşme sizinle Meta Platforms, Inc. arasında bir sözleşmedir. Aksi halde bu Sözleşme sizinle Meta Platforms Ireland Ltd. arasında bir sözleşmedir. "Meta" ve "biz" ifadeleri, hangisinin geçerli olduğuna bağlı olarak Meta Platforms, Inc. veya Meta Platforms Ireland Ltd. anlamına gelmektedir.
Workplace kullanımınız için aşağıdaki koşullar geçerli olacaktır.
Büyük harfle başlayan bazı terimler Kısım 13'de (Tanımlar), diğerleri ise bu Sözleşme dahilinde yeri geldiğinde tanımlanacaktır.
 1. Workplace Kullanımı
  1. Kullanım Haklarınız. Sözleşme uyarınca ve Sözleşme'nin Süresi boyunca, Workplace için münhasır olmayan, devredilemeyen, alt lisansı verilemeyen bir erişim ve kullanım hakkına sahipsiniz. Workplace'in kullanımı, hesaplarını etkinleştirdiğiniz (varsa İştiraklerinizin etkinleştirdikleri dahil olmak üzere) Kullanıcılarla sınırlı olup, tüm Kullanıcılardan ve bu Kullanıcıların bu Sözleşme'ye uyumundan, Workplace'e erişiminden ve kullanımından siz sorumlusunuz. Daha açık bir ifadeyle, Workplace bireysel olarak Kullanıcılara değil, size bir hizmet olarak sağlanmaktadır. Workplace'in özellik ve işlevlerinin değişiklik gösterebileceğini ve zaman içinde değişebileceğini kabul edersiniz.
  2. Hesaplar. Kayıt ve yönetici hesabı bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olması ve güncel tutulması gerekir. Kullanıcı hesapları bireysel Kullanıcılara yöneliktir, paylaşılamaz ya da devredilemez. Tüm giriş bilgilerinizi gizli tutmanız ve hesaplarınızın ya da giriş bilgilerinizin yetkisiz olarak kullanıldığı durumları fark etmeniz halinde, durumu derhal Meta'ya bildirmeniz gerekir.
  3. Kısıtlamalar. Şunları yapamazsınız (ve başkalarının yapmasına izin veremezsiniz): (a) burada izin verilen Kullanıcılar hariç olmak üzere, Workplace'i bir üçüncü taraf adına kullanmak veya bir üçüncü tarafa kiralamak, Workplace'e erişim hakkı vermek veya alt lisansını vermek; (b) yürürlükteki yasaların açıkça izin verdiği durumlar haricinde (bu durumlarda ise Meta'ya önceden bildirimde bulunulmalıdır) Workplace'e yönelik tersine mühendislik uygulamak, kaynak koda dönüştürmek, parçalarına ayırmak veya benzeri yollarla kaynak kodu elde etmeye çalışmak; (c) Workplace'i kopyalamak, değiştirmek veya türevlerini oluşturmak; (d) Workplace'te bulunan özel veya başka tür bildirimleri kaldırmak, değiştirmek veya gizlemek veya (e) Workplace'in performansıyla ilgili teknik bilgileri herkese açık olarak yaymak.
  4. İçerik Moderasyonu. Bu Sözleşme'yi ihlal eden içerikleri kaldırabilir, engelleyebilir veya kısıtlayabiliriz. Buna ek olarak, Kullanıcılar bu Sözleşme'yi ihlal ettiği takdirde, bazı durumlarda ilgili Kullanıcının hesabını kısıtlayabilir veya kapatabiliriz. Meta'nın Workplace'teki içerikleri nasıl modere ettiği hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi'ni gözden geçirin.
  5. Kurulum. Workplace örneğinizin kurulumu sırasında, bir veya daha fazla Kullanıcıyı Workplace topluluğunuzda Workplace örneğinizin yönetiminden sorumlu sistem yöneticisi olarak görevlendirirsiniz. Workplace örneğinizin her zaman en az bir adet aktif sistem yöneticisi bulunmasını sağlamanız gerekir.
  6. Workplace API'si. Meta Sözleşme'nin Süresi boyunca, bir veya birden fazla Workplace API'sini, Workplace'i kullanımınızı tamamlayıcı hizmetler ve uygulamalar geliştirmeniz ve kullanmanız için hizmetinize sunabilir. Sizin, Kullanıcılarınızın veya sizin adınıza üçüncü bir tarafın Workplace API'lerini kullanımı, şu anda workplace.com/legal/WorkplacePlatformPolicy adresinden ulaşılabilen ve Meta tarafından zaman zaman güncellenen Workplace Platform Koşulları'na ("Workplace Platform Koşulları") tabi olacaktır.
  7. Destek. Size Workplace yönetici panelindeki doğrudan destek sekmesi ("Doğrudan Destek Kanalı") aracılığıyla Workplace desteği sağlayacağız. Workplace ile ilgili bir sorunuzun cevabını almak veya bir sorunu bildirmek için Doğrudan Destek Kanalı aracılığıyla bir destek talebi ("Destek Kaydı") gönderebilirsiniz. Bir Destek Kaydı oluşturulduğunda ilk yanıtımızı Destek Kaydınızın Doğrudan Destek Kanalı aracılığıyla başarıyla oluşturulduğunu teyit eden e-postayı aldığınız andan itibaren 24 saat içinde vereceğimizi taahhüt ederiz.
 2. Verileriniz ve Yükümlülükleriniz
  1. Verileriniz. Bu Sözleşme Kapsamında:
   1. Verilerinizle ilgili tüm hak ve çıkarlar (fikri mülkiyet hakları dahil) tarafınıza aittir;
   2. Sözleşme'nin süresi boyunca, Meta'ya Workplace'i (ve bağlantılı destek araçlarını) bu Sözleşme uyarınca size sunması için Verilerinizi kullanmaya yönelik münhasır olmayan, dünya çapında, telifsiz, bedeli tamamen ödenmiş bir hak vermiş olursunuz ve
   3. Verilerinizle ilgili olarak Meta'nın veri işleyici, sizin de veri sorumlusu olduğunuzu ve bu Sözleşme'yi kabul ederek Meta'ya Verilerinizin sadece bu Sözleşme'de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve bu Sözleşme'ye (Veri İşleme Eki dahil olmak üzere) uygun olarak işlenmesi için talimat verdiğinizi kabul edersiniz.
  2. Yükümlülükleriniz. (a) Verilerinizin doğruluğu ve içeriğiyle ilgili tek sorumlu olduğunuzu; (b) Kullanıcılarınız ve diğer tüm üçüncü taraflardan bu Sözleşme'de öngörüldüğü üzere Verilerinizin toplanmasına ve kullanımına olanak tanımak amacıyla Yasalarca gereken tüm hak ve onayları almayı ve (c) Verileriniz ve bu belge kapsamında kullanımı dahil olmak üzere Workplace'i kullanımınızın hiçbir Yasayı veya fikri mülkiyet, gizlilik ve kişilik hakları dahil hiçbir üçüncü taraf hakkını ihlal etmeyeceğini kabul edersiniz. Verilerinizden herhangi birinin bu Kısım 2'yi ihlal edecek şekilde gönderilmesi veya kullanılması durumunda, söz konusu veriyi derhal Workplace'ten kaldıracağınızı kabul edersiniz. Verilerinizi Kullanıcılar arasında veya üçüncü taraflarla paylaşma yönündeki kararlarınızdan tümüyle siz sorumlu olursunuz. Verilerinizin, sizin ya da Kullanıcılarınızın Verilerinizi kullanımına sunduğunuz kişilerce kullanılmasından, erişilmesinden, değiştirilmesinden, dağıtılmasından veya silinmesinden dolayı Meta sorumlu tutulamaz.
  3. Yasak Veriler. Yürürlükteki yasalar ve/veya yönetmelik uyarınca Workplace'e bu Sözleşme'nin koşullarını ihlal eden ya da koruma ve/veya dağıtıma ilişkin sınırlamalar gerektiren herhangi bir bilgi veya veri ("Yasak Bilgiler") göndermemeyi kabul edersiniz. Sağlık bilgileriyle ilgili olarak Meta'nın (bu terimlerin Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası'nda ("HIPAA") tanımlanan anlamlarıyla) bir İş Ortağı veya alt yüklenici olmadığını ve Workplace'in HIPAA'ya uyumlu olmadığını kabul edersiniz. Meta, bu belgede yer alan aksi yönde herhangi bir hükme bakılmaksızın, bu Sözleşme kapsamında Yasak Bilgiler ile ilgili olarak herhangi bir yükümlülüğe sahip değildir.
  4. Tazminat. Bu Kısım 2'yi ihlal etmenizden veya ihlal etmiş olduğunuza ilişkin iddialardan kaynaklanan veya buna bağlı olarak ortaya çıkan ya da diğer bir şekilde Verilerinizle, İlkelerinizle veya Workplace'i bu Sözleşme'ye uygun olmayan şekilde kullanmanızla bağlantılı olan tüm hak talepleri (üçüncü taraflardan ve/veya Kullanıcılardan gelen), ücretler, zararlar, yükümlülükler ve masraflarla (makul vekalet ücretleri dahil) ilgili olarak Meta'yı (ve İştiraklerini ve bu kurumların yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını, aracılarını ve temsilcilerini) savunmayı, tazmin etmeyi ve bunlardan beri tutmayı kabul edersiniz. Meta böylesi hak taleplerinde savunma ve uzlaşma sürecine kendi danışmanlarıyla ve masraflarını kendi karşılamak koşuluyla katılım gösterebilir. Uzlaşma durumunda Meta'nın herhangi bir eylem gerçekleştirmesi, herhangi bir eylem gerçekleştirmekten kaçınması veya herhangi bir yükümlülüğü kabul etmesi gerekecekse böyle bir hak talebi üzerinde Meta'nın önceden yazılı onayı olmadan uzlaşma gerçekleştiremezsiniz.
  5. Yedeklemeler ve Verilerin Silinmesi. Meta arşivleme hizmeti sunmaz. Dolayısıyla, Verilerinizin yedeklerini oluşturmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Sözleşme'nin Süresi boyunca, Kullanıcı içeriklerinden oluşan Verilerinizi Workplace'in sistem yöneticisi işlevleri aracılığıyla dilediğiniz zaman silebilirsiniz.
  6. Toplu Veriler. Bu Sözleşme uyarınca, Workplace kullanımınızdan türetilen toplu istatistik ve analiz verileri de oluşturabiliriz ("Toplu Veriler") ancak bu Toplu Veriler, Verilerinizi veya başka bir kişisel veriyi içermez.
 3. Veri Güvenliği
  1. Verilerinizin Güvenliği. Elimizde bulunan Verilerinizi yetkisiz erişimden, değiştirilmekten, ifşa edilmekten veya tahrip edilmekten korumak için, Veri Güvenliği Eki'nde daha ayrıntılı açıklandığı şekilde uygun teknik, organizasyonel ve güvenlik önlemlerini kullanırız.
  2. Yasal Açıklama Gereklilikleri ve Üçüncü Taraf Talepleri. Verilerinizle ilgili olarak yasa düzenleyicilerden, Kullanıcılardan veya kolluk kuvvetleri birimlerinden gelebilecek üçüncü taraf taleplere yanıt vermekten genel olarak siz sorumlu olursunuz ("Üçüncü Taraf Talepleri"), ancak bir Üçüncü Taraf Talebine yanıt verme amacıyla Meta'nın bu talebin hukuki şartlarına uymak için Verilerinizi açıklayabileceğini kabul edersiniz. Bu gibi durumlarda yasaların izin verdiği ölçüde ve Üçüncü Taraf Talebinin koşulları çerçevesinde (a) bir Üçüncü Taraf Talebinin elimize ulaştığını size bildirmek ve üçüncü taraftan sizinle iletişime geçmesini istemek ve (b) masraflarını kendiniz karşılamak koşuluyla bir Üçüncü Taraf Talebine itiraz edilmesi çabalarıyla ilgili olarak makul taleplerinize uymak amacıyla makul çabayı gösteririz. Siz, öncelikle Üçüncü Taraf Talebine yanıt vermek için gereken bilgileri kendi başınıza edinmeye çalışır ve sadece bu bilgileri makul çerçevede edinemediğiniz durumlarda bizimle iletişime geçersiniz.
 4. Ödeme
  1. Ücretler. İmzalanmış yazılı bir belgede aksi üzerinde anlaşılmadığı sürece, Workplace kullanımınız için Ücretsiz Deneme başlıklı Kısım 4.f'de açıklanan ücretsiz denemeye tabi olmak kaydıyla, Meta'ya standart Workplace ücretlerini (şu anda bu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.workplace.com/pricing) ödemeyi kabul edersiniz. Bu Sözleşme kapsamında tüm ücretler, üründe aksi belirtilmediği sürece veya imzalanmış yazılı bir belgede aksi üzerinde anlaşılmadığı sürece ABD Doları cinsinden ödenecektir. Tüm ücretler, Kısım 4.b uyarınca ödeme yönteminizle tam uyum içerisinde ödenecektir. Gecikmiş ödemelere, aylık olarak borç tutarının %1,5'i oranında veya yasalarca izin verilen maksimum tutarda bir hizmet bedeli uygulanır (bu tutarlardan hangisi daha düşükse).
  2. Ödeme Yöntemi. Bu Sözleşme'yi akdettiğinizde, Meta'nın takdir yetkisi dahilinde ödeme yöntemi açısından şu iki müşteri kategorisinden birine girmeyi kabul etmiş olursunuz: (i) ödeme kartı müşterisi (doğrudan ödeme veya bir üçüncü taraf ödeme platformu aracılığıyla ödeme yapıyorsanız) veya (ii) faturalı müşteri. Ödeme kartı müşterileri (tamamıyla Meta'nın takdir yetkisinde olmak koşuluyla), Kullanıcı sayısı ve kredi güvenilirliği gibi faktörlere dayalı olarak faturalı müşteriye dönüşebilir (tam tersi de geçerlidir). Bununla birlikte, Meta dilediği zaman sizi ödeme kartı müşterisi veya faturalı müşteri olarak yeniden sınıflandırma hakkını saklı tutar.
   1. Ödeme Kartı Müşterileri. Ödeme kartı müşterilerinin Workplace kullanımlarının ücreti, kendi belirledikleri ödeme kartlarına yansıtılır.
   2. Faturalı Müşteriler. İmzalanmış yazılı bir belgede aksi üzerinde anlaşılmadığı sürece, faturalı müşterilere Meta tarafından kredi sınırı açılır ve bu müşteriler aylık olarak faturalandırılır. Faturalı müşteri kategorisinde yer alıyorsanız bu Sözleşme kapsamında yer alan tüm ücretleri talimatlarımız doğrultusunda eksiksiz olarak fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde ödersiniz.
   3. Bu Sözleşme'nin kabul edildiği tarihte veya daha sonra herhangi bir zamanda bir kredi bürosundan ticari kredi raporunuzu almamızı kabul edersiniz.
  3. Vergiler. Belirtilen ücretlere, Meta'nın gelirine dayalı olan vergiler haricinde yürürlükteki yasalar kapsamında geçerli olabilecek ürün ve hizmet vergisi, katma değer vergisi, satış ve kullanım vergisi, ilave vergi ve benzer vergiler veya harçlar dahil değildir. Bu Sözleşme kapsamında ödenmesi gereken tüm tutarları herhangi bir mahsup, karşı talep, kesinti veya indirim olmadan eksiksiz biçimde ödersiniz. Bu Sözleşme kapsamında yaptığınız herhangi bir ödemenin kesinti veya indirime tabi olması durumunda, Meta'dan önceden yazılı onay alma ve gerekli ödemeyi ilgili vergi makamına yapma sorumluluğu size aittir ve söz konusu vergileri uygun resmi kurum veya kuruluşa zamanında ödeyememenizden kaynaklanan faiz, ceza, para cezası veya benzer yükümlülüklerden de finansal açıdan sorumlu olursunuz. Workplace'e Workplace hesap ayarlarınızda girmiş olduğunuz veya bize yazılı olarak ilettiğiniz fatura adresinden erişip bu adreste kullandığınızı kabul ve beyan edersiniz ve biz de yürürlükteki vergileri size ilgili adresin konumuna dayalı olarak yansıtırız. İlgili vergi makamlarıyla bu Sözleşme'den kaynaklanan bir vergi denetimi veya vergi anlaşmazlığı olması durumunda ya da Tarafların vergi yükümlülüklerini etkileyen yasa veya yönetmelik değişiklikleri olması durumunda, Taraflar işbirliği yapacaklarını ve olumsuz vergi neticelerini minimumda tutarak meseleyi çözüme kavuşturmak için makul çabayı göstereceklerini kabul eder. Örneğin ilgili bir vergi makamı sizin doğrudan vergi makamına ödemiş olduğunuz ilgili bir vergiyi sizden Meta'nın tahsil etmiş olması gerektiğini iddia ediyorsa Meta'nın konuya ilişkin yazılı talebinin ardından otuz (30) gün içinde, söz konusu vergilerin ödenmiş olduğunu gösteren kanıtı (vergi makamını tatmin etmek amacıyla) bize temin etmeyi kabul edersiniz. Ceza ve faizler dahil olmak üzere bu Sözleşme'nin hususi olarak kapsam dışı bırakmadığı herhangi bir verginin eksik ödenmesi veya ödenmemesi durumunda bizi tazmin etmeyi kabul edersiniz.
  4. Askıya Alma. Herhangi bir ücreti vade tarihine kadar ödemezseniz bu Sözleşme kapsamındaki diğer haklarımızı etkilememek koşuluyla, ödeme eksiksiz olarak yapılana dek Workplace hizmetlerinin (ücreti ödenmiş olan hizmetler dahil) tümünü veya bir kısmını askıya alabiliriz.
  5. Workplace for Good Ücretsiz Erişim. Kısım 4.a hükümlerine bakılmaksızın, Workplace for Good programı kapsamında ücretsiz erişim başvurusu yaparsanız ve Meta'nın ilkeleri (şu anda https://work.workplace.com/help/work/142977843114744 adresinden erişilebilmektedir) uyarınca Meta sizin gerekli şartları karşıladığınızı belirlerse ileriye dönük olarak ve söz konusu ilkelere uygun bir şekilde Workplace'i size ücretsiz olarak sağlarız. İlkelerimizde meydana gelen bir değişiklik sebebiyle ücretsiz erişim için uygun koşulları artık taşımamanız durumunda, Meta size üç (3) ay önceden bu yönde bir bildirim gönderir ve bu bildirimin ardından Kısım 4.a yürürlüğe girer.
  6. Ücretsiz Deneme. Meta, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Workplace için süresi tamamen Meta'nın kendi takdirine bağlı olarak belirlenen ve Workplace örneğinizin yönetici paneli aracılığıyla size iletilen bir ücretsiz deneme olanağı sunabilir. Bu ücretsiz denemeden sonra, Ücretler başlıklı Kısım 4.a yürürlüğe girer.
 5. Gizlilik
  1. Yükümlülükler. Tarafların her biri ("Bilgi Alan Taraf" olarak), bu Sözleşmeyle ilişkili olarak bilgi veren taraftan ("Bilgi Veren Taraf") elde ettiği tüm ticari, teknik ve finansal bilgilerin açıklama tarihinde gizli veya özel olarak tanımlanmış olması veya açıklanan bilgilerin doğası gereği ve açıklamanın yapıldığı koşullar ışığında Bilgi Alan Tarafça gizli veya özel olduğunun makul biçimde fark edilecek nitelikte olması koşuluyla, Bilgi Veren Tarafın gizli bilgileri ("Gizli Bilgi") olduğunu kabul eder. Burada açıkça belirtilmediği sürece, Bilgi Alan Taraf: (1) Gizli Bilgileri sır olarak muhafaza edecek ve üçüncü taraflara açıklamayacak ve (2) Gizli Bilgileri bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve haklarını kullanmak dışındaki amaçlarla kullanmayacaktır. Bilgi Alan Taraf Gizli Bilgileri meşru gerekçelerle bilmesi gereken çalışanlarına, aracılarına, yüklenicilerine ve diğer temsilcilerine (Meta için Kısım 12.j'de atıfta bulunulan İştirakleri ve alt yüklenicileri de dahildir) açıklayabilir. Ancak, bir ön koşul olarak, bu temsilcilerin Bilgi Veren Tarafın Gizli Bilgilerini en az bu Kısım 5'te tanımlandığı kadar koruyan gizlilik yükümlülüklerine tabi olması ve bu temsilcilerin bu Kısım 5'in hükümlerine uymasının Bilgi Alan Tarafın sorumluluğu olarak kalması gerekir.
  2. İstisnalar. Bilgi Alan Tarafın gizlilik yükümlülükleri, Bilgi Alan Tarafın takip eden durumları belgeleyebildiği koşulları karşılayan bilgiler için geçerli değildir: (a) Gizli Bilginin alınmasından önce meşru olarak Bilgi Alan Tarafın mülkiyetinde bulunan veya bilgisi dahilinde olan; (b) kamusal bilgi olan veya Bilgi Alan Tarafın hatası olmaksızın kamusal bilgi haline gelen; (c) gizliliğe yönelik herhangi bir yükümlük ihlal edilmeden Bilgi Alan Tarafça üçüncü bir taraftan meşru olarak sağlanan; (d) bu tür bilgilere erişimi olmayan Bilgi Alan Taraf çalışanları tarafından bağımsız şekilde geliştirilen. Bilgi Alan Taraf, (Yasalar izin verdiği sürece) Bilgi Veren Tarafı önceden bilgilendirmesi ve bilgilerin gizli muamelesi görmesini sağlama çabalarına katılması koşuluyla, Yasaların veya mahkeme emrinin gerektirdiği ölçüde açıklamalar yapabilir.
  3. İhtiyati Tedbir. Bilgi Alan Taraf, Gizli Bilgilerin bu Kısım 5'i ihlal eder mahiyette kullanılmasının veya ifşa edilmesinin, sadece tazminat ödemekle karşılanamayacak büyük zararlara yol açabileceğini kabul eder ve dolayısıyla Bilgi Alan Tarafın bu tür bir kullanımı ya da ifşası veya kullanım ya da ifşa tehdidinde bulunması durumunda, Bilgi Veren Taraf yasal olarak sahip olabileceği diğer tüm çözümlerin yanı sıra uygun parasal olmayan tedbirleri arama hakkına sahip olacaktır.
 6. Fikri Mülkiyet Hakları
  1. Meta Sahipliği. Bu, Workplace'e erişimi ve kullanımı düzenleyen bir sözleşmedir. Müşteriye herhangi bir mülkiyet hakkı vermez. Workplace, Toplu Veriler, ilgili ve arka planda çalışan tüm teknolojiler ile bunların herhangi biri üzerinde, Geribildirimleriniz temel alınarak yapılmış olanlar dahil (aşağıda tanımlanmıştır), Meta tarafından veya adına gerçekleştirilmiş her tür türetilmiş çalışma, değişiklik ve iyileştirmeye ilişkin tüm hak ve çıkarlar (fikri mülkiyet hakları dahil) Meta ve lisans sahiplerine aittir. Size, bu Sözleşme'de açıkça belirtilenler dışında hiçbir hak verilmez.
  2. Geribildirim. Workplace veya API'si ya da diğer ürün ve hizmetlerimizle ilgili yorumlar, sorular, öneriler, kullanım örnekleri veya başka geribildirimler ("Geribildirim") gönderirseniz ürün veya hizmetlerimizle veya İştiraklerimizin ürün veya hizmetleriyle bağlantılı olarak bu Geribildirimleri size karşı herhangi bir yükümlülüğümüz olmadan veya tazminat ödemeden ücretsiz olarak kullanabilir veya bunlardan faydalanabiliriz.
 7. Sorumluluk Reddi
  META, HER TÜRLÜ TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET VEYA İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK, GİZLİ VEYA YASAL TÜM GARANTİLERİ VE BEYANLARI AÇIKÇA REDDEDER. WORKPLACE'İN KESİNTİSİZ SUNULACAĞINI VEYA HATASIZ OLACAĞINI GARANTİ ETMEYİZ. ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN, WORKPLACE'İ KULLANIMINIZI TAMAMLAYICI HİZMETLER VE UYGULAMALAR GELİŞTİRMESİNE VE SUNMASINA İZİN VEREBİLİRİZ VEYA WORKPLACE'İN DİĞER HİZMET VE UYGULAMALARLA BAŞKA ŞEKİLLERDE ENTEGRE OLMASINA İZİN VEREBİLİRİZ. WORKPLACE İLE BAĞLANTILI OLARAK KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİNİZ HERHANGİ BİR HİZMET VEYA UYGULAMADAN META SORUMLU TUTULAMAZ. BU TÜR HİZMETLERİ VE UYGULAMALARI KULLANIMINIZ AYRI KOŞUL VE İLKELERE TABİDİR VE KULLANIRKEN KARŞI KARŞIYA KALABİLECEĞİNİZ TÜM RİSKLERİN SİZE AİT OLDUĞUNU KABUL EDER VE ONAYLARSINIZ.
 8. Sorumluluğun Sınırlandırılması
  1. AŞAĞIDA TANIMLANAN HARİÇ TUTULAN TALEPLER HARİÇ OLMAK ÜZERE:
   1. TARAFLARDAN HİÇBİRİ, HERHANGİ BİR KULLANIM KAYBI, KAYIP VEYA YANLIŞ VERİ, İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI, GECİKME MALİYETLERİ VEYA HERHANGİ BİR TÜR DOLAYLI ZARAR (KÂR KAYBI DAHİL) NEDENİYLE, SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), KESİN SORUMLULUK VEYA BAŞKA ŞEKİLLERDE OLSUN HANGİ HUKUKİ PROSEDÜRLERİN UYGULANACAĞINA BAKILMAKSIZIN, SÖZ KONUSU ZARARLARIN MEYDANA GELMESİ OLASILIĞINDAN ÖNCEDEN HABERDAR OLSA BİLE SORUMLU TUTULAMAZ; VE
   2. TARAFLARDAN HERHANGİ BİRİNİN DİĞERİNE KARŞI YASAL YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN TAMAMI, MÜŞTERİ TARAFINDAN META'YA BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SON ON İKİ (12) AY BOYUNCA ÖDENEN VEYA TAHAKKUK EDEN TUTARI YA DA BU DÖNEMDE HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDENMEMİŞ VEYA TAHAKKUK ETMEMİŞ İSE ON BİN AMERİKAN DOLARINI (10.000$) AŞMAYACAKTIR.
  2. Bu Kısım 8'in amaçları doğrultusunda "Hariç Tutulan Talepler", (a) Kısım 2 (Verileriniz ve Yükümlülükleriniz) kapsamında doğan Müşteri sorumluluğunu ve (b) taraflardan birinin Kısım 5'te (Gizlilik) yer alan yükümlülüklerini ihlal etmesini ifade eder, ancak Verilerinizle ilgili hak taleplerini kapsamaz.
  3. Kısım 8'de yer alan sınırlamalar, bu Sözleşme'de belirtilen sınırlı çözümlerden herhangi birinin asli amacını yerine getiremediğinin tespit edilmesi durumunda bile geçerliliğini korur ve taraflar hiçbir tarafın yasalarca sınırlandırılamayan veya hariç tutulamayan herhangi bir şey için yükümlülüklerini sınırlandırmadığını veya hariç tutmadığını kabul eder. Workplace'i sağlamamızın, yükümlülüklerimizin bu Sözleşme'de belirtildiği şekilde sınırlandığı kabulüne dayandığını kabul eder ve onaylarsınız.
 9. Süre ve Fesih
  1. Süre. Bu Sözleşme Workplace örneğinize ilk kez eriştiğiniz tarihte başlar ve burada izin verildiği üzere feshedilene kadar geçerlidir ("Süre").
  2. Keyfi Fesih. Bu Sözleşme'yi, yöneticinizin ürün içerisinde Workplace örneğinizi silmesi vasıtasıyla Meta'ya otuz (30) gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle, Veri İşleme Eki kapsamında sahip olabileceğiniz fesih hakları zarara uğramaksızın, dilediğiniz zaman herhangi bir sebeple veya hiçbir sebep olmaksızın feshedebilirsiniz. Meta da bu Sözleşme'yi dilediği zaman herhangi bir sebeple veya hiçbir sebep olmaksızın size otuz (30) gün önceden bildirimde bulunarak feshedebilir.
  3. Meta Tarafından Fesih ve Askıya Alma. Meta, bu Sözleşme'yi ihlal etmeniz veya Workplace'in güvenliğine, kararlılığına, erişilebilirliğine veya bütünlüğüne gelecek zararları önlemek için gerekli olduğunu düşündüğümüz durumlarda, makul bir bildirimde bulunarak bu Sözleşme'yi feshetme veya Workplace'e erişiminizi derhal askıya alma hakkını saklı tutar.
  4. Verilerinizin Silinmesi. Meta bu Sözleşme'nin feshi üzerine Verilerinizi derhal silecektir. Bununla birlikte, silme işlemi gerçekleştirilirken, silinen içeriklerin yedek kopyalarda makul bir süre için kalabileceğini bilmelisiniz. Kısım 2.e'de belirtildiği üzere, Verilerinizin kendi amaçlarınız doğrultusunda yedeklerini almak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.
  5. Feshin Etkisi. Bu Sözleşme'nin feshi durumunda: (a) siz ve Kullanıcılarınız Workplace'i kullanmaya derhal son verir; (b) Bilgi Veren Tarafın isteği üzerine ve Kısım 9.d'ye tabi olarak Bilgi Alan Taraf elinde bulundurduğu Bilgi Veren Tarafa Ait Gizli Bilgileri derhal iade eder veya siler; (c) fesih öncesi tahakkuk eden ödenmemiş tüm ücretleri Meta'ya derhal ödersiniz ve (d) Meta'nın Kısım 9.b doğrultusunda bu Sözleşme'yi gerekçesiz olarak feshetmesi durumunda, Meta önceden ödenmiş ücretler için (böyle bir ödeme varsa) oransal esasa göre para iadesi yapacaktır ve (e) aşağıdaki Kısımlar geçerliliğini korur: 1.c (Kısıtlamalar), 2 (Verileriniz ve Yükümlülükleriniz) (Kısım 2.a'da Meta'nın Verileriniz üzerindeki lisansı hariç), 3.b (Yasal Açıklama Gereklilikleri ve Üçüncü Taraf Talepleri), 4 (Ödeme) ila 13 (Tanımlar) arasındaki Kısımlar. Bu Sözleşme'de belirtilenler dışında, taraflardan herhangi birinin fesih dahil olmak üzere herhangi bir çözüme başvurması, bu Sözleşme kapsamında, yasa gereği veya başka şekilde sahip olabileceği diğer çözümleri zarara uğratmaz.
 10. Diğer Meta Hesapları
  1. Kişisel Hesaplar. Şüpheye mahal vermemek adına, Kullanıcı hesaplarının Kullanıcıların son tüketiciye yönelik Facebook hizmetinde oluşturabileceği kişisel Facebook hesaplarından ("Kişisel Facebook Hesapları") farklı olduğu bilinmelidir. Kişisel Facebook Hesapları bu Sözleşme'ye değil, Meta ile ilgili kullanıcı arasındaki ilgili hizmetlerin Meta koşullarına tabidir.
  2. Workplace ve Reklamlar. Workplace'te Kullanıcılarınıza üçüncü taraf reklamları göstermeyiz ve Verilerinizi Kullanıcılarınıza reklam sağlamak veya hedeflemek ya da Kullanıcılarınızın Kişisel Facebook Hesaplarındaki deneyimlerini kişiselleştirmek amacıyla kullanmayız. Bununla birlikte Meta, Workplace ile ilgili özellikler, entegrasyonlar veya işlevler hakkında ürün içi duyurular yapabilir veya sistem yöneticilerine bilgi verebilir.
 11. Beta Özellikler
  1. Beta Testleri. Meta zaman zaman, test yapma ve Görüş alma amacıyla, beta veya yayınlanmamış özellikleri (her biri bir "Beta Özellik") kullanıma açabilir.
  2. Hataların İmkan Dahilinde Olması. Beta Özellikleri kullanmayı kabul ederek, bu Beta Özelliklerle ilgili şunları kabul edersiniz:
   1. test aşamasındadır, gelişimleri devam etmektedir ve işlevlere engel olabilecek teknik hatalar dahil olmak üzere hatalar içerebilir ve
   2. düşünüldüğü gibi veya diğer özellikler kadar etkili şekilde çalışmayabilir.
  3. Beta Özellik Değişiklikleri. Meta, size herhangi bir bildirimde bulunmadan (ve kendi takdirine bağlı olmak kaydıyla) herhangi bir Beta Özelliği (veya bir Beta Özelliğin herhangi bir parçasını) sınırlayabilir, askıya alabilir, devre dışı bırakabilir, feshedebilir, kaldırabilir, ikame edebilir, değiştirebilir, yükseltebilir, güncelleyebilir veya geçmişteki bir haline döndürebilir.
  4. Olduğu Gibi. YUKARIDAKİ KISIM 7'DE (SORUMLULUK REDDİ) BELİRTİLEN VE BETA ÖZELLİKLER İÇİN DE GEÇERLİ OLAN TÜM SORUMLULUK RETLERİNE EK OLARAK, SİZE SUNULAN TÜM BETA ÖZELLİKLER "OLDUĞU GİBİ" VE "ERİŞİLEBİLDİĞİ ŞEKLİYLE" ESASIYLA SUNULMAKTADIR. META'NIN BETA ÖZELLİKLERLE İLGİLİ TEKNİK DESTEK SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAMAKTADIR. META'NIN HERHANGİ BİR BETA ÖZELLİĞİ SİZİN ERİŞİMİNİZE AÇMA YÖNÜNDE AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR. HERHANGİ BİR BETA ÖZELLİĞİ KULLANIRKEN TÜM RİSKLERİN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU VE YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, META'NIN HERHANGİ BİR BETA ÖZELLİKLE BAĞLANTILI OLARAK SİZE KARŞI HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMADIĞINI ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ.
 12. Genel
  1. Değişiklikler. Meta; Veri İşleme Eki (yürürlükteki veri koruma yasasına uymak için), Veri Güvenliği Eki ve Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Sözleşme'nin hükümlerinde ve Sözleşme'de yer alan veya atıfta bulunulan ilkelerde, tarafınıza e-posta yoluyla, Workplace üzerinden veya başka makul araçlarla bildirimde bulunarak istediği zaman değişiklik yapabilir (her biri bir "Değişiklik"). Workplace'i Değişiklik bildiriminin üzerinden otuz (30) gün geçtikten sonra kullanmaya devam ettiğinizde, ilgili Değişikliği onaylamış olduğunuz kabul edilir.
  2. Geçerli Yasa. Kısım 12.p'ye halel getirmeksizin; bu Sözleşme, siz ve sizin Kullanıcılarınızın Workplace kullanımı ve sizinle bizim aramızda ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık, uygulanabilir olduğunda ve yasa çatışmaları konusundaki prensiplerine aykırı olmamak koşuluyla, Amerika Birleşik Devletleri ve Kaliforniya Eyaleti yasalarına tabidir ve bu yasalar uyarınca yorumlanacaktır. Bu Sözleşme'den veya Workplace'ten kaynaklanan veya bunlarla ilişkili her türlü iddia veya dava nedeni sadece Kaliforniya Kuzey Bölgesi için ABD Yerel Mahkemesine veya San Mateo County dahilindeki bir eyalet mahkemesine taşınacak ve tarafların her biri bu mahkemelerin şahsi yargı yetkisine rıza gösterecektir.
  3. Sözleşmenin Bütünlüğü. Bu Sözleşme, ilgili taraflar arasında Workplace'e erişim ve kullanımınız hakkındaki sözleşmenin bütününü teşkil eder ve Workplace ile ilgili daha önce verilen beyanları veya yapılan sözleşmeleri hükümsüz kılar. Başlıklar sadece okuyucuya yardımcı olma amacı taşır ve "dahil" gibi terimler sınırlama olmadan şeklinde yorumlanmalıdır. Bu Sözleşme'de belirtilen tüm internet adresleri (URL), aynı konu için geçerli olup eskilerinin yerine geçen yeni internet adreslerini (URL) de içerir. Bu Sözleşme İngilizce (ABD) dilinde yazılmış olup, tercüme edilmiş versiyonlarında herhangi bir ihtilaf olması halinde asıl versiyon olarak kabul edilecektir.
  4. Feragatname ve Bölünebilirlik. Bir hükmün uygulanamaması, o hükümden feragat edildiği anlamına gelmeyecektir; feragatnameler yazılı olmalı ve feragat eden tarafça imzalanmalıdır. Herhangi bir Müşteri satın alma emrinde ya da iş formunda yer alan herhangi bir hüküm veya koşul bu Sözleşme'yi değiştiremez ve burada açıkça reddedilmektedir. Böylesi herhangi bir belge sadece idari amaçlara hizmet edebilir. Yargı yetkisine sahip bir mahkeme bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün uygulanamaz, geçersiz veya yasaya aykırı olduğuna karar verirse söz konusu hüküm amacına en uygun şekilde yorumlanacak ve bu Sözleşme'nin geri kalan hükümleri tam anlamıyla yürürlükte kalmaya devam edecektir.
  5. Tanıtım. Tarafların ilişkisi hakkındaki her tür basın bülteni veya pazarlama kampanyası öncesinde tarafların her ikisinin de yazılı onayı alınmalıdır. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın: (a) Meta'nın zaman zaman sağladığı marka kullanım kurallarına tabi olmak koşuluyla, kendi şirketiniz içinde Süre boyunca (ör. Kullanıcıların aracı benimsemesini teşvik etmek amacıyla) Workplace kullanımının reklam veya tanıtımını yapabilirsiniz ve (b) Meta, adınız ve durumunuza Workplace müşterisi olarak atıfta bulunabilir.
  6. Devir. Taraflardan hiçbiri bu Sözleşme'yi veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini diğer tarafın önceden yazılı onayını almadan devredemez. Bu duruma istisna olarak, Meta bu Sözleşme'yi onay almadan herhangi bir İştirakine veya birleşme, yeniden örgütlenme, satın alma veya varlıklarının ya da oy hakkına sahip hisselerinin tamamını ya da önemli kısmını devretme gibi durumlarla bağlantılı olarak devredebilir. Yukarıdaki hükümlere tabi olarak, bu Sözleşme her bir tarafın izin verdiği halefleri ve/veya vekilleri için bağlayıcı olacak ve onların lehine hüküm ifade edecektir. İzinli olmayan devirler geçersizdir ve Meta aleyhine hiçbir yükümlülük doğurmaz.
  7. Bağımsız Yüklenici. Taraflar, bağımsız yüklenicilerdir. Bu Sözleşme'nin bir sonucu olarak hiçbir kurum, ortaklık, ortak girişim veya istihdam yaratılmayacak olup, taraflardan hiçbirinin diğerini bağlama yetkisi yoktur.
  8. Üçüncü Taraf Lehtarların Bulunmaması. Bu Sözleşme, Meta ve Müşteri lehine hükümler ihtiva eder ve Kullanıcılar dahil, hiçbir üçüncü taraf lehtara hizmet etme amacı taşımaz.
  9. Bildirimler. Bu Sözleşmeyi Kısım 9.b uyarınca feshettiğiniz durumlarda, sistem yöneticinizin ürün içerisinde Workplace örneğinizi silmesi vasıtasıyla Meta'ya önceden bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Bu Sözleşme kapsamında Meta'ya göndereceğiniz diğer her türlü bildirim, şu adrese (hangisi geçerliyse) yazılı olarak yapılacaktır: Meta Platforms Ireland Limited için Merrion Road, Dublin 4, D04X2K5, İrlanda, Attn: Legal, Workplace ve Meta Platforms Inc için 1 Meta Way, Menlo Park, CA 94025 ABD, Attn: Legal, Workplace. Meta, hesabınızdaki e-posta adresine bildirimler gönderebilir. Meta, Workplace dahilindeki sistem yöneticilerine ve Kullanıcılara mesaj göndererek ya da Workplace dahilinde belirgin paylaşımlarda bulunarak Workplace ile ilgili operasyonel bildirimler veya işle ilgili başka bildirimler de sağlayabilir.
  10. Alt Yükleniciler. Meta alt yükleniciler kullanabilir ve bu alt yüklenicilerin Meta'nın bu Sözleşme kapsamındaki haklarını kullanmasına izin verebilir. Bununla birlikte, söz konusu alt yüklenicilerin bu Sözleşme'ye uymasından Meta sorumludur.
  11. Mücbir Sebepler. Bu Sözleşme'nin imzalanmasının ardından ortaya çıkan ve tarafların makul kontrolünün dışında olan grev, abluka, savaş, terör eylemleri, isyan, doğal afet, enerji, telekomünikasyon veya veri şebekelerinde ya da hizmetlerinde yaşanan arıza veya azalma ya da bir lisans veya yetkinin bir devlet kurumu ya da kuruluşunca reddedilmesi gibi öngörülemeyen olaylardan kaynaklanan yükümlülüğü yerine getirmede gecikme veya yerine getirememe durumlarından dolayı (ücretleri ödememe durumu hariç) taraflardan hiçbiri diğerine karşı sorumlu tutulamaz.
  12. Üçüncü Taraf İnternet Siteleri. Workplace, üçüncü taraf internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu, herhangi bir internet sitesini desteklediğimizi ima etmez ve üçüncü taraf internet sitelerinin eylemlerinden, içeriğinden, bilgilerinden veya verilerinden ya da barındırdıkları herhangi bir bağlantıdan ya da yapılan değişiklik veya güncellemelerden tarafımız sorumlu değildir. Üçüncü taraf internet siteleri siz ve Kullanıcılarınız için geçerli olan kendilerine ait kullanım koşul ve şartları ile gizlilik ilkelerine sahip olabilir. Bu üçüncü taraf internet sitelerini kullanımınız bu Sözleşme hükümlerine tabi değildir.
  13. İhracat Kontrolleri ve Ticari Yaptırımlar. Müşteri, Workplace'i kullanımıyla ilgili olarak hem Amerika Birleşik Devletleri'nin ve geçerli diğer yetki bölgelerinin ihracat ve ithalat konularındaki tüm yasa ve düzenlemelerine hem de yürürlükteki yaptırımlara ve ticari kısıtlamalara uymayı kabul eder. Yukarıdaki hükmü sınırlandırmamak koşuluyla Müşteri, (a) ABD'nin resmi yasaklı veya kısıtlamalı taraflar listelerinden herhangi birinde yer almadığını; (b) BM, ABD, AB kaynaklı yaptırım veya kısıtlamaya veya yürürlükteki başka ekonomik yaptırımlara ya da ticari kısıtlamalara tabi olmadığını ve (c) ABD'nin kapsamlı ticari yaptırımlar uyguladığı herhangi bir ülkede faaliyetlerinin veya Kullanıcılarının bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  14. Resmi Kurum Kullanımına İlişkin Koşullar. Bir Resmi Kurum iseniz (i) bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünü veya koşulunu kabul etmeniz, yerine getirmeniz veya yerine getirmeyi kabul etmeniz konusunda yürürlükteki herhangi bir yasa, ilke veya kuralla kısıtlanmadığınızı, (ii) yürürlükteki hiçbir yasanın, ilkenin veya prensibin bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünü veya koşulunu sizin veya diğer Resmi Kurumlar aleyhinde uygulanamaz kılmadığını, (iii) yürürlükteki yasalar, ilkeler ve prensipler çerçevesinde ilgili her Resmi Kurumu bu Sözleşmeyle ilgili olarak temsil ve ilzama yetkili olup, bu konuda hukuki ehliyete sahip olduğunuzu ve (iv) bu Sözleşme'yi Workplace'in sizin ve Kullanıcılarınızın açısından değerini dikkate alan tarafsız bir kararın sonucu olarak akdettiğinizi ve bu Sözleşme'yi akdetme kararınızı hiçbir uygunsuz davranış ya da çıkar çatışmasının etkilemediğini beyan edersiniz. Bu Kısım 12.n'deki beyanlarda bulunamıyorsanız bu Sözleşme'yi akdetmeyin. Bir Resmi Kurum, Kısım 12.n'yi ihlal edecek şekilde bu Sözleşme'yi akdederse Meta bu Sözleşme'yi feshetme kararı alabilir.
  15. Bayiler. Workplace'e bir Bayi üzerinden erişmeyi ve kullanmayı tercih edebilirsiniz. Workplace'e bir Bayi üzerinden erişmeniz ve kullanmanız durumunda, (i) Bayiniz ile aranızdaki sözleşmede geçen ilgili tüm hak ve yükümlülüklerden ve (ii) Meta ile aranızda olduğu gibi, Bayinizin Workplace örneğinize, Verilerinize ve Bayiniz için oluşturabileceğiniz tüm Kullanıcı hesaplarına erişmesinden tümüyle siz sorumlu olursunuz. Buna ek olarak, Workplace'e bir Bayi üzerinden erişmeniz ve kullanmanız durumunda Bayi Müşteri Koşullarının bu Sözleşme'deki çelişen koşullara göre öncelikli olduğunu kabul edersiniz.
  16. Avustralya'daki Küçük İşletmeler. Avustralya'daki bir küçük işletmeyseniz bu Sözleşme Avustralya Tüketici Yasası'na ve Avustralya Tüketici Yasası kapsamındaki haklarınıza tabi olabilir. Avustralya Tüketici Yasası sizin için ve Workplace kullanımınız için geçerli olduğu takdirde, Avustralya KOBİ Eki'ndeki ek hükümler de bu Sözleşme'nin parçasıdır ve atıf yoluyla bu belgeye dahil edilir.
 13. Tanımlar
  Bu Sözleşme'de, aksi belirtilmediği sürece:
  "Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi" www.workplace.com/legal/FB_Work_AUP adresinde bulunan ve zaman zaman değiştirilebilecek Workplace kullanım kurallarını ifade eder.
  "İştirak" doğrudan veya dolaylı olarak taraflardan birinin mülkiyetine veya kontrol yetkisine sahip olan, bu tarafın mülkiyetinde veya kontrol yetkisinde olan ya da bu tarafla ortak mülkiyete veya kontrol yetkisine tabi olan kurumları ifade eder. Bu bağlamda "kontrol", kurumun yönetimini veya işlerini yönlendirme yetkisi, "mülkiyet" ise kurumun oy hakkına sahip hisse senetlerinin veya eşdeğer oy haklarının %50'si (veya geçerli yetki bölgesi çoğunluk hissesine sahip olmaya izin vermiyorsa ilgili yasanın izin verdiği en yüksek miktar) veya daha fazlası üzerinde yararlanma hakkına sahip olma anlamına gelir. Bu tanımın amaçları doğrultusunda bir Resmi Kurum, bir başka Resmi Kurumu tamamen kontrol etme yetkisine sahip olmadığı durumlarda söz konusu Resmi Kurumun iştiraki olarak kabul edilemez.
  "Sözleşme" bu Workplace Hizmet Koşulları'nda ve eklerinde yer alan veya atıfta bulunulan tüm koşullar ve şartlar anlamına gelir. Veri İşleme Eki, Veri Güvenliği Eki, Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi, Meta Küresel Veri İşleyici Koşulları, Bayi Müşteri Koşulları, Workplace Platform Koşulları ve Avustralya KOBİ Eki (ayrıca her birinde atıfta bulunulan tüm koşullar) buna dahildir (ancak sayılanlarla sınırlı değildir).
  "Avustralya KOBİ Eki" https://www.workplace.com/legal/FB_Work_Australia adresinde bulunan ve zaman zaman güncellenebilecek olan koşulları ifade eder.
  "Veri İşleme Eki" her birinde atıfta bulunulan koşullar dahil olmak üzere, bu Sözleşme'ye eklenmiş ve bu Sözleşme'nin bir parçasını oluşturan veri işleme ekini ifade eder.
  "Veri Güvenliği Eki" bu Sözleşme'ye eklenmiş ve bu Sözleşme'nin bir parçasını oluşturan veri güvenliği ekini ifade eder.
  "Resmi Kurum" devletin her türlü eyalet veya belediye birimi, yerel, bölgesel veya diğer birimleri ya da siyasi alt bölümleri, bu devlet tarafından kurulmuş, ona ait veya onun kontrolünde olan her tür resmi kuruluş, birim, girişim veya başka türlü kurum ile yukarıda sayılanların tüm temsilci ve aracıları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dünyadaki tüm ülke veya yetki bölgelerini ifade eder.
  "Yasalar" veri gizliliği ve veri aktarımı, uluslararası haberleşmeler, teknik veya kişisel verilerin dışa aktarımı ve kamu adına temin edilmeyle ilgili olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki tüm yerel, eyalet, federal ve uluslararası yasa, düzenleme ve anlaşmaları ifade eder.
  "Meta Küresel Veri İşleyici Koşulları" https://www.facebook.com/legal/terms/Meta-Global-Processor-Terms adresinde bulunan Meta Küresel Veri İşleyici Koşulları'nı ifade eder.
  "Bayi" Meta ile arasında Workplace erişimini sağlama ve kolaylaştırma yetkisi sunan geçerli bir sözleşme bulunan üçüncü taraf ortağı ifade eder.
  "Bayi Müşteri Koşulları" taraflar arasında, zaman zaman güncellenebilen ve bu Sözleşme'nin bir parçasını oluşturan, Workplace'e bir Bayi üzerinden erişmeniz ve kullanmanız durumunda sizin için geçerli olacak olan https://www.workplace.com/legal/FB_Work_ResellerCustomerTerms adresindeki koşulları ifade eder.
  "Kullanıcılar" sizin veya İştiraklerinizin bünyesinde görev yapan, Workplace'e erişmesine izin verdiğiniz çalışanları, yüklenicileri veya diğer kişileri ifade eder.
  "Workplace" bu Sözleşme kapsamında size sağlayabileceğimiz ve zaman zaman değiştirilebilecek tüm internet siteleri, uygulamalar, çevrimiçi hizmetler, araçlar, Beta Özellikler ve içerikler dahil olmak üzere, bu Sözleşme kapsamında kullanımınıza sunduğumuz Workplace hizmetini ve gelecekte yayınlanacak sürümlerini ifade eder.
  "Workplace Alt Veri İşleyicileri" Meta tarafından https://www.workplace.com/subprocessors adresinde (veya gelecekte bunun yerine geçecek bir konumda) belirtilen ve zaman zaman güncellenebilecek olan kişi veya kuruluşları ifade eder.
  "Verileriniz" (a) sizin veya Kullanıcılarınızın Workplace'e sağladığı her türlü iletişim bilgilerini veya ağ ya da hesap kayıt verilerini; (b) sizin veya Kullanıcılarınızın Workplace'te yayınladığı, paylaştığı, içe aktardığı veya sağladığı her tür içeriği veya veriyi; (c) siz veya Kullanıcılarınız Workplace hakkında destek talebiyle bizimle iletişime veya etkileşime geçtiğinizde topladığımız, donanım, yazılım ve destek talebiyle ilgili toplanan diğer ayrıntılar dahil tüm bilgileri ve (d) Kullanıcıların Workplace ile nasıl etkileşim kurduğuna dair her türlü kullanım bilgileri ile işlevsel bilgileri (ör. IP adresleri, tarayıcı ve işletim sistemi türleri, cihaz tanımlayıcıları) ifade eder.
  "İlkeleriniz" uyguladığınız her tür çalışan, sistem, gizlilik, İK ve şikayet ilkeleri ile diğer ilkelerinizi ifade eder.Veri İşleme Eki

 1. Veri İşleme. Meta'nın İlgili Kişisel Veriler için Veri İşleyici olarak faaliyet gösterdiği ölçüde; taraflar, aşağıdaki Kısım 2 (Meta Küresel Veri İşleyici Koşulları'nda yapılan değişiklikler) tarafından değiştirildiği şekliyle Meta Küresel Veri İşleyici Koşulları'na uyacaktır. Meta Küresel Veri İşleyici Koşulları bu Veri İşleme Eki'nin bir parçasıdır ve bu belgeye atıf yoluyla açıkça dahil edilir. Şüpheye mahal vermemek adına, Kısım 2'de (Meta Küresel Veri İşleyici Koşulları'nda yapılan değişiklikler) belirtilen değişiklikler, Meta Küresel Veri İşleyici Koşulları'nda gelecekte yapılabilecek güncellemelerden bağımsız olarak geçerliliğini koruyacaktır. Bu Veri İşleme Eki'nde kullanılan ve büyük harfle yazılan ancak bu Sözleşme'nin herhangi bir yerinde tanımlanmamış olan terimler, Meta Küresel Veri İşleyici Koşulları'nda belirtilen anlamlara sahip olacaktır.
 2. Meta Küresel Veri İşleyici Koşulları'nda yapılan değişiklikler. Meta Küresel Veri İşleyici Koşulları'nda aksi yöndeki herhangi bir hükme bakılmaksızın, Meta'nın bu Sözleşme kapsamındaki İşleme faaliyetlerinin amaçları doğrultusunda; Meta Küresel Veri İşleyici Koşulları, aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilecek ve aşağıdaki değişiklikler Meta Küresel Veri İşleyici Koşulları'ndaki her türlü çelişkili ifadenin yerine geçecektir:
  1. Bu Sözleşme kapsamında anlaştığınız Meta kuruluşu, tüm İlgili Kişisel Verileriniz için Veri İşleyiciniz olacaktır.
  2. Genel Koşullar Kısım 2.1.d silinecek ve aşağıdaki ifadeler bütünüyle bu kısmın yerine geçecektir: "Şirket, Şirketin kendi İlgili Kişisel Verilerini Dönem boyunca Workplace'te sağlanan araçlar aracılığıyla silebileceğini ve indirebileceğini, daha sonra ise Meta'nın tüm İlgili Kişisel Verileri Geçerli Koşullar Kısım 9'da açıklandığı şekilde sileceğini anlar ve kabul eder."
 3. İhtilaflar. Meta Küresel Veri İşleyici Koşulları'ndaki Genel Koşullar Kısım 1.3'e (İhtilaflar) bakılmaksızın, Meta Küresel Veri İşleyici Koşulları ile bu Sözleşme'nin koşulları arasında herhangi bir ihtilaf veya tutarsızlık olduğu ölçüde, bu Sözleşme'nin koşulları öncelikli olacaktır (ancak söz konusu koşullar Yasa kapsamındaki bir gerekliliğe aykırı düşmemelidir, aksi takdirde Yasa kapsamındaki gereklilikler öncelikli olacaktır).
 4. İşleme Faaliyetinin Açıklaması. Meta, bu Sözleşme kapsamında Verileriniz dahilinde yer alan her türlü İlgili Kişisel Veriler ile ilişkili olarak Veri İşleyici sıfatıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerinde aşağıdaki hususları onaylar:
  1. İşlemenin süresi, konusu, niteliği ve amacı bu Sözleşme'de belirtildiği şekilde olacaktır;
  2. İşlenen Kişisel Veri türleri, "Verileriniz" tanımında belirtilen türleri içerecektir;
  3. Veri Sahipleri kategorileri temsilcilerinizi, Kullanıcıları ve Verileriniz kullanılarak kimliği belirlenen veya belirlenebilen diğer tüm bireyleri içerecektir;
  4. Veri Sorumlusu sıfatıyla Verileriniz içindeki İlgili Kişisel Verilerle bağlantılı yükümlülükleriniz ve haklarınız, bu Sözleşme'de Meta Küresel Veri İşleyici Koşulları'nda belirtilmiştir ve
  5. Veri aktarımlarının sıklığı, aksi Sözleşme'de açıkça öngörülmediği sürece, Sözleşme'nin süresi boyunca devamlılık arz edecektir.
 5. Alt Veri İşleyiciler. Workplace'in sağlanmasıyla bağlantılı olarak İlgili Kişisel Verilerin Alt Veri İşleyicileri olarak faaliyet göstermeleri amacıyla, Meta'nın Workplace Alt Veri İşleyicileriyle çalıştığını kabul eder ve onaylarsınız.

Veri Güvenliği Eki

 1. Arkaplan ve Amaç
  Bu belge, Meta'nın size Workplace'i sunarken tabi olduğu minimum güvenlik gerekliliklerini açıklar.
 2. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  Meta, Workplace'i sunarken uygulamak üzere, sektör standardı bilgi güvenliği uygulamalarını hayata geçirmek için tasarlanmış bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS) kurmuştur ve bu sistemi sürdürecektir. Meta'nın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Verilerinizi yetkisiz erişime, açıklanmaya, kullanılmaya, kaybolmaya veya değiştirilmeye karşı korumak üzere tasarlanmıştır.
 3. Risk Yönetimi Süreci
  Bilgilerin ve IT altyapısı ve fiziksel araçlar dahil olmak üzere bilgi işleme araçlarının güvenliğinde, yapılacak risk değerlendirmesi esas alınacaktır. Workplace için düzenli olarak risk değerlendirmesi yapılacaktır.
 4. Bilgi Güvenliğinin Organizasyonu
  Meta, kuruluş içerisinde güvenlikten genel anlamda sorumlu olarak belirlenmiş bir Güvenlik görevlisine sahiptir. Meta, Workplace örneğinizin güvenliğini gözetmekten sorumlu bir personel görevlendirmiştir.
 5. Fiziksel Güvenlik ve Çevre Güvenliği
  Meta'nın güvenlik önlemleri, fiziksel işleme araçlarının sadece yetkili kişilerin erişimine açık olması ve çevresel tehlikeleri tespit etmek, önlemek ve bu tehlikelere bağlı tahribatı kontrol altına almak amacını taşıyan çevresel kontrollerin tesis edilmesi konusunda makul güvence sağlamak üzere tasarlanmış kontrolleri içerecektir. Bu kontroller aşağıdakileri içerecektir:
  Bu kontroller aşağıdakileri içerecektir:
  • Veri işleme tesisine çalışan ve yüklenicilerin tüm fiziksel erişimlerini kayıt altına almak ve denetlemek;
  • Veri işleme tesisinin kritik giriş noktalarına kamera izleme sistemleri yerleştirmek;
  • Bilgisayar ekipmanları için sıcaklığı ve nemi izleyip kontrol altında tutan sistemler kullanmak ve
  • Güç kaynağı ve yedek jeneratörler kullanmak.
  Meta, Sözleşme'ye tabi olarak elektronik ortamda bulunan verilerin güvenli bir şekilde silinmesi ve yok edilmesi için sektör standardı prosedürleri uygulamaya koyacaktır.
 6. Ayrı Depolama
  Meta, Verilerinizin diğer müşterilerin verilerinden mantıksal olarak ayrı depolanmasını ve Verilerinizin sadece yetkili kullanıcılara açık olmasını sağlamak üzere tasarlanmış teknik mekanizmaları tesis edecektir.
 7. Personel
  1. Eğitim
   Meta, Verilerinize erişimi bulunan tüm çalışanların güvenlik eğitiminden geçmesini sağlayacaktır.
  2. Tarama ve Arkaplan Kontrolleri
   Meta:
   • Workplace örneğiniz üzerinde çalışan personelin kimliğini doğrulamaya yönelik bir sürece sahip olacaktır.
   • Meta standartları doğrultusunda Workplace örneğiniz üzerinde çalışan personel hakkında arkaplan kontrolleri gerçekleştirmeye yönelik bir sürece sahip olacaktır.
   Meta, Workplace örneğiniz üzerinde çalışan tüm personele çalışanın resmini ve yazılı adını içeren bir kişisel kimlik kartı verecektir. Herhangi bir Meta tesisine girebilmek için bu kimlik kartlarının gösterilmesi gerekecektir.
  3. Personelin Güvenlik İhlali
   Meta, personelinin Verilerinize yetkisiz ve izinsiz olarak erişmesine yönelik, istihdam sözleşmesinin feshine varan yaptırımlar tesis edecektir.
 8. Güvenlik Testi
  Meta, önemli kontrollerin uygun biçimde uygulanıp uygulanmadığını ve yürürlükte olup olmadığını değerlendirmek amacıyla düzenli olarak güvenlik ve güvenlik açığı testleri gerçekleştirecektir.
 9. Erişim Kontrolü
  1. Kullanıcı Şifre Yönetimi
   Meta, Kullanıcı Şifre Yönetimine yönelik olarak, şifrelerin kişiye özel olmasını ve şifrelere yetkisiz kişilerin erişememesini sağlamak üzere tasarlanmış, işleyen bir sürece sahip olmalıdır. Bu süreç, asgari olarak şunları içermelidir:
   • Yeni veya geçici bir şifre verme ya da eski şifreyi yenisiyle değiştirme öncesi kullanıcının kimliğini doğrulama dahil, şifre verme.
   • Bilgisayar sistemlerinde depolanırken veya ağ üzerinden aktarılırken tüm şifreleri şifreleme.
   • Tedarikçilerden gelen tüm varsayılan şifreleri değiştirme.
   • Kullanım amacıyla bağlantılı güçlü şifreler.
   • Kullanıcı farkındalığı.
  2. Kullanıcı Erişim Yönetimi
   Meta, erişim haklarının ve kullanıcı kimliklerinin değiştirilmesi ve/veya geri alınmasına yönelik bir süreci zaman kaybetmeden uygulamaya koyacaktır. Meta, başkasının eline geçen erişim bilgilerinin (şifreler, jetonlar vb.) 7 gün 24 saat esasında bildirilmesi ve geri çekilmesine yönelik prosedürlere sahip olacaktır. Meta, kullanıcı kimliği ve zaman damgası dahil, uygun güvenlik kayıtlarını uygulamaya koyacaktır. Saat NTP ile senkronize edilecektir.
   Aşağıdaki olaylar asgari olarak kayıt altına alınacaktır:
   • Yetki Değişiklikleri;
   • Başarısız ve başarılı kimlik doğrulama ve erişim girişimleri ve
   • Okuma ve yazma işlemleri.
 10. İletişim Güvenliği
  1. Ağ Güvenliği
   Meta, ağ ayrıştırmasına yönelik olarak sektör standartlarına uyumlu teknolojileri kullanacaktır.
   Uzaktan ağ erişimi için güvenli protokollerin ve çok faktörlü kimlik doğrulamanın kullanıldığı şifreli haberleşme gerekecektir.
  2. Aktarım Halindeki Verilerin Korunması
   Meta, herkese açık ağlar üzerinden aktarılan verilerin gizliliğini korumak için tasarlanmış uygun protokollerin kullanımını zorunlu kılacaktır.
 11. Operasyonların Güvenliği
  Meta, Workplace için görev ve sorumlulukların tanımını, güvenlik açığı izleme sisteminin sorumluluğunu tek başına üstüne almayı, güvenlik açığı risk değerlendirmesini ve yama yayınlamayı içeren bir güvenlik açığı yönetim programını tesis edip sürdürecektir.
 12. Güvenlik Sorunu Yönetimi
  Meta, Workplace örneğinizi etkileyebilecek olası güvenlik sorunlarını izlemek, tespit etmek ve yönetmek için bir güvenlik sorunu müdahale planını tesis edip sürdürecektir. Güvenlik sorunu müdahale planı asgari olarak görev ve sorumlulukların tanımını, haberleşmeleri ve kök neden analizi ile ıslah planları dahil olmak üzere olay sonrası incelemeleri içerecektir.
  Meta, her tür güvenlik ihlalini ve kötü niyetli eylemi tespit etmek amacıyla Workplace'i izleyecektir. İzleme süreci ve tespit etme teknikleri, Workplace örneğinizi etkileyen güvenlik sorunlarının ilgili tehditler ve devam eden tehdit istihbaratı doğrultusunda tespit edilmesine olanak tanımak üzere tasarlanacaktır.
 13. İş Sürekliliği
  Meta, Workplace örneğinize zarar verebilecek acil veya kritik durumlara yanıt vermek amacıyla bir iş sürekliliği planı uygulayacaktır. Meta, iş sürekliliği planını en az yılda bir kez resmi olarak gözden geçirecektir.
Yürürlük Tarihi: 1 Mart 2024